• Història del col·legi

L'any 1.943, fruit d'un grup de juristes alcoians, es va crear el Col·legi d'Advocats d'Alcoi. La primera Junta de Govern va estar formada pels següents lletrats: el senyor José Monllor Aura, don Luis Vicens Albors, el senyor Enrique Grau Juan, don Cristobal Gisbert Andrés i don Rafael Ferrándiz Boronat.
En aquell temps, els advocats que es trobaven en actiu ascendien a el nombre de vint-i-dos.

La nostra ciutat tenia un sol jutjat de 2a. Instància i instrucció, havent de fer esment a el pas d'alguns jutges per aquestes contrades que van deixar profunda petjada del seu bon fer, com el senyor Juan Luis de la Rúa Moreno, don Faustino d'Urquía i don Juan Alberto Belloch Julbe.

Des de llavors fins ara el col·legi ha complert una triple missió: defensar els interessos dels col·legiats, dels justiciables i col·laborar en tot moment a la bona marxa de la justícia.

L'any 1.982, aprofitant que la llavors anomenada Caixa d'Estalvis d'Alacant i Múrcia estava aixecant un edifici als voltants de l'palau de justícia, es va suscitar la conveniència d'adquirir un local idoni per a albergar la seu col·legial. Tal oportunitat es va materialitzar primer a la Junta Directiva i després, a l'Assemblea General Extraordinària celebrada el 2 d'abril de 1982, després de la unànime decisió es va adquirir, amb data 30 de setembre de l'indicat any. El local que avui allotja el Col·legi d'Advocats d'Alcoi, situat en l'Avinguda Juan Gil Albert, 37 i que va ser inaugurat solemnement el 21 de juny de de 1991.

IMPORTANT DESTACAR les Concessions atorgades a col·legiats de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi:

  • 22 juny 1990 Concessió de la Creu d'Honor de Sant Raimon de Penyafort a l'Mèrit en l'Exercici de l'Advocacia, a l'Excm. Sr. Vicente Boronat Vercet, ex Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi. Aquest acte es va celebrar en els Salons de l'Cercle Industrial d'Alcoi.
  • 17 abril 1996 Concessió per Ordre Ministerial de data 12 de Gener de 1996, de la Gran Creu d'Honor de l'Ordre de Sant Raimon de Penyafort, a l'Excm. Sr. Rafael Terol Aznar, ex Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi.
  • 10 juny 2005 Concessió a títol pòstum pel Consell General de l'Advocacia de la Creu a l'Mèrit en l'Exercici de l'Advocacia, a l'Excm. Sr. Hermelando Linares Nácher, ex Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi. Aquest acte es va celebrar al Saló de Plens de l'Excm. Ajuntament d'Alcoi.
  • El passat dia 12 de desembre de 2017, el Ple de Consell Valencià de Col·legis d'Advocats va triar per unanimitat a l'Excm. Sr. Juan José Tortajada Alfonso com a president de la institució, sent el primer col·legiat de l'ICA Alcoi que ostenta el càrrec.
  • 19 gener 2018 Concessió pel Consell General de l'Advocacia de la Creu a l'Mèrit en el Servei de l'Advocacia, a l'Excm. Sr. Roque Monllor Doménech, Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi. Aquest acte es va celebrar al Saló d'Actes de l'Edifici Viaducte, Escola Industrial.

Compartir: